gallery/pro004

วันเกิดรับ 500 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เป็นสมาชิกมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป

2. มีการเล่นภายใน 30 วัน มากกว่า5,000 บาท

* คำตัดสินของทางทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด *

** โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **