gallery/pro005

ตรงหวยรับ 500 บาท

 เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เลข 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ( 2 ตัวบนเท่านั้น ) ตรงกับ USER 

2. เป็นสมาชิกมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป

3. มีการเล่นภายใน 30 วัน มากกว่า5,000 บาท

* คำตัดสินของทางทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด *

** โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **