gallery/pro003

คืนยอดเสีย 5 %

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เป็นสมาชิกมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป

 

2. ต้องแจ้งขอรับคืนยอดเสียเองนะครับ

 

3. (ทำรายการภายใน 3 วันนับจากวันจันทร์แรกของเดือน) 

 

* คำตัดสินของทางทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด *

 

** โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **