gallery/pro003

คืนยอดเสีย 5 % (หมดอายุแล้ว)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เป็นสมาชิกมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป

2. ต้องแจ้งขอรับคืนยอดเสียเองนะครับ

3. (ทำรายการภายใน 3 วันนับจากวันจันทร์แรกของเดือน) 

* คำตัดสินของทางทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด *

** โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **